Nieuws

Op de fiets met mijn vuilniszak

Fiets+leusdenzaterdag 16 september 2017 13:13 September 2017 Terwijl ik thuis zit te werken, wordt mijn groene container voor de deur geleegd. Volgende week wordt ook mijn plastic opgehaald en de gemeente komt zelfs langs om mijn oud papier ... lees verder
Labels
Leusden
SGP
Weblog

Algemene politieke beschouwingen: Bloeien en groeien we nog genoeg in Leusden?

maandag 10 juli 2017 09:15 Op de laatste raadvergadering van dit seizoen stonden de algemene politieke beschouwing op de agenda. Onze inzet is nog steeds een bloeiend en sociaal Leusden, zoals ook in ons verkiezingsprogramma is opgeschreven. Dit voorjaarsdebat is dan ook een mooi moment om de jaarlijkse balans op te maken en te bekijken hoe verschillende zaken ervoor staan in onze gemeente. lees verder
Labels
Leusden
SGP

ChristenUnie en SGP zetten samenwerking in Leusden voort

cu-sgp-vierkant (Custom)maandag 12 juni 2017 19:36 De afdelingen van ChristenUnie en SGP in Leusden hebben de samenwerking voor de komende vier jaar opnieuw bevestigd. Dit komt mooi tot uiting in de nieuwe website die is gelanceerd. Alle informatie over het werk van de fractie, wie ze zijn, wat ze doen en waar ze voor staan is vanaf nu te vinden op www.cu-sgp.nl lees verder
Labels
Leusden
SGP

Op de fiets naar oma

Fiets+leusdenvrijdag 02 juni 2017 19:50 Ik blijf het raar vinden. Aan de ene kant besteden we in Nederland gigantisch veel geld aan de gezondheidszorg, opdat we allemaal maar zo oud mogelijk worden. Aan de andere kant ontbreekt het in ... lees verder
Labels
Leusden
SGP
Weblog

Beantwoording vragen fractie ChristenUnie-SGP over (kinder)armoede in Leusden

Armoedevrijdag 02 juni 2017 19:41 Onze fractie heeft antwoord gekregen op onze vragen over armoede. En daaruit komt 1 ding duidelijk naar voren: er moet heel wat stille armoede zijn in Leusden! Het gaat dus in Leusden zeker van ... lees verder
Labels
Leusden
SGP

Wim vraagt zich af. #vraag4

maandag 08 mei 2017 19:18 Enkele bewoners van de Wildenburgstraat benaderden mij met de vraag over de toegenomen politie-activiteiten bij hun in de straat. Politieauto’s die langzaam rondrijden en ook politie in ... lees verder
Labels
Leusden
Raadslid
SGP

Wim vraagt zich af. #vraag 3

maandag 08 mei 2017 19:07 Bij de nieuwbouw van Fietsenhandel Greefhorst en restaurant Bling aan de Hamersveldseweg zijn veel bomen gekapt. Ik werd hierover benaderd door een naburige bewoner. Ik vraag me dan ook af: Zijn ... lees verder
Labels
Leusden
Raadslid
SGP

Wim vraagt zich af. #vraag2

maandag 08 mei 2017 19:05 Van verschillende ondernemers in de Hamershof hoor ik dat er problemen zijn met het internet. Onlangs is de mast verplaatst van het gemeentehuis naar de Korf. Ik vraag me dan ook af: Heeft dit met... lees verder
Labels
Leusden
Raadslid
SGP

Wim vraagt zich af. #vraag1

maandag 08 mei 2017 19:02 Ik las ergens dat het college € 18.000,- bijdraagt aan de plannen voor de opera. Deze zomer organiseert Opera Leusden namelijk ‘Midsummer Dream’, een muzikale belevenis aan het einde van de zomer ... lees verder
Labels
Leusden
Raadslid
SGP

Op de fiets naar de Voedselbank

Fiets+leusdendinsdag 02 mei 2017 09:57 In Nederland zijn we gewend geraakt aan voedselbanken. We kunnen niet meer zonder. Er zijn veel mensen die zonder voedselbank geen eten hebben. Maar ik vind het niet normaal dat mensen naar een ... lees verder
Labels
Leusden
SGP
Weblog

ChristenUnie-SGP vraagt aandacht voor armoede in Leusden

maandag 01 mei 2017 18:48 In Leusden zijn er wekelijks 50 gezinnen die om verschillende redenen aankloppen bij de Voedselbank. Er zijn 168 kinderen die opgroeien in een gezin met ouders in de bijstand, blijkt uit cijfers ... lees verder
Labels
Leusden
SGP

Dreigend tekort aan water in Oostflakkee

woensdag 19 april 2017 13:25 Waterschap Hollandse Delta heeft woensdag 7 september besloten om noodpompen in te zetten om het gebied Oostflakkee ten zuiden van de N59 te voorzien van zoet water uit het Haringvliet. Mocht het ... lees verder
Labels
Hollandse Delta

Hollandse Delta bouwt nieuw gemaal op Putten

woensdag 19 april 2017 13:25 Op 1 september 2016 begint waterschap Hollandse Delta officieel met de bouw van gemaal Putten. Op een levensgroot bord staat een tekening van het nieuwe gemaal dat gebouwd wordt aan de ... lees verder
Labels
Hollandse Delta

Afspraken over verdieping Nieuwe Waterweg

woensdag 19 april 2017 13:24 Regionale waterschappen en het Havenbedrijf Rotterdam zijn overeengekomen de gevolgen van de verdieping van de Nieuwe Waterweg en de Botlek voor de waterhuishouding in het gebied aan te pakken. De... lees verder
Labels
Hollandse Delta
Waterschap

Waterkwaliteit moet beter

woensdag 19 april 2017 13:23 Op 16 november tekenden overheden en maatschappelijke partners een ambitieuze verklaring om de waterkwaliteit in ons land te verbeteren: de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. Namens de Unie... lees verder
Labels
Hollandse Delta
Waterschap

Nieuw wapen tegen water

woensdag 19 april 2017 13:22 Een stormvloed op de Noordzee en 40 dijkdoorbaken. Niemand in Nederland weet dan of het 2 uur of 2 dagen duurt voordat het water ons huis bereikt. Masterstudente Louise Klingen van de TU Delft ... lees verder
Labels
Hollandse Delta

Vrijwillige dijkwachten in het zonnetje

woensdag 19 april 2017 13:22 Op zaterdag 29 oktober werden alle vrijwilligers die zich sterk maken voor de waterveiligheid in Nederland in het zonnetje gezet tijdens de ‘Dijkwerkersdag’. Duizenden dijkwachten werden op deze ... lees verder
Labels
Hollandse Delta
Waterschap

Geldgebrek bedreigt komst getijdencentrale

woensdag 19 april 2017 13:20 De bouw van een getijdencentrale in de Brouwersdam achter Ouddorp is onzeker geworden. Minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu, VVD) heeft de Tweede Kamer laten weten dat ze 75 miljoen ... lees verder
Labels
Hollandse Delta

Geldgebrek bedreigt komst getijdencentrale

woensdag 19 april 2017 13:16 De bouw van een getijdencentrale in de Brouwersdam achter Ouddorp is onzeker geworden. Minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu, VVD) heeft de Tweede Kamer laten weten dat ze 75 miljoen ... lees verder
Labels
Hollandse Delta
Waterschap

Algemene beschouwingen WSHD

woensdag 19 april 2017 13:14 Op donderdag 24 november behandelde de Verenigde Vergadering van Waterschap Hollandse Delta de begroting. Namens de SGP en ChristenUnie voerde SGP-fractievoorzitter Wim de Jong het woord. Hij ... lees verder
Labels
Hollandse Delta
Waterschap

Deltacomissaris herbenoemd

vrijdag 27 januari 2017 13:27 De Waterschapsfractie van de SGP in Hollandse Delta is blij dat de Deltacommissaris de heer Kuijken weer is herbenoemd. Fractieleider Wim de Jong reageert op een onlangs gehouden interview in NRC ... lees verder
Labels
Hollandse Delta