Oversteken en doorsteken

b65c946d-d1c0-4e53-b8ac-d26ee2d3d026.JPGmaandag 18 maart 2019 10:18

Zaterdag 16 maart 2019 zijn een viertal bewoners met elektrische rolstoel de Groene
Kruisweg overgestoken. De kandidaten voor Provinciale Staten en het Waterschap
hielden het verkeer tegen. En ja, dat valt niet mee.

Dat waren de onderwerpen waar wethouder van der Kooi  op uitnodiging van kandidaat statenleden en kandidaat leden van het Waterschap Hollandse Delta van de ChristenUnie, afgelopen zaterdag met hen en bewoners van de Plantage over sprak.

Arjan Witte en Charlotte Scholtens (de nummers 2 en 5 op de lijst van de ChristenUnie voor Provinciale Staten) hadden gehoord dat bewoners van de Plantage met gevaar voor eigen leven vaak de Groene Kruisweg oversteken om een boodschapje te doen of de gezellige binnenstad van Brielle te bezoeken. Een aantal bewoners wilden het hen dat graag in levende lijve laten zien. Wethouder van der Kooi wilde daar natuurlijk graag bij aanwezig zijn. De gemeente Brielle heeft deze verkeersonveilige situatie in het gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan ook geconstateerd, maar kan er zo weinig mee. De weg is een Provinciale weg.

Zaterdag 16 maart 2019 zijn een viertal bewoners met elektrische rolstoel de Groene Kruisweg overgestoken. De kandidaten voor Provinciale Staten en het Waterschap hielden het verkeer tegen. En ja, dat valt niet mee. Zeker op doordeweekse dagen is er veel verkeer en wordt er hard gereden. Oversteken met rolstoel of rollator vraagt extra tijd; die tijd heeft het verkeer vaak niet. Het is een wonder dat er nog geen ernstige ongelukken gebeurd zijn.

Aangekomen aan de overkant liet wethouder van der Kooi aan Jantien Fröling (lijsttrekker voor de ChristenUnie bij de waterschap verkiezingen) en Willem Schneider (nr. 5 voor het waterschap Hollandse Delta) zien waar de gemeente graag een voetpad met brug door de vestingwal zou realiseren om daarmee een snellere en aantrekkelijke verbinding te maken van de parkeerplaats bij de Jumbo naar de binnenstad. Om dit pad toegankelijk te maken voor rolstoelen en andere mensen die mindervalide zijn, zou het met een brug over het water en door de vestingwal heen moeten lopen. De vestingwal is een tweede waterkering (secundair).  Voor een gat door een (tweede-) waterkering is toestemming van het waterschap nodig. Voorwaarde zal waarschijnlijk zijn dat de doorgang bij hoog water goed afgesloten kan worden en de doorgang de Vestingwal als Waterkering niet zwakker maakt.

Wethouder van der Kooi maakte van de gelegenheid gebruik ook aan te geven dat Brielle voor haar kern Zwartewaal graag een extra ontsluiting met rotonde wil. Als er wat gebeurt bij de hoofdentree van Zwartewaal, kunnen de inwoners hun dorp nauwelijks meer uit.

De ChristenUnie kandidaten hoorden het allemaal met grote belangstelling aan. De bewoners van de Plantage legden uit waarom voor hen die korte oversteek zo belangrijk is. Helemaal fijn als het pad door de Vestingwal er straks komt te liggen: dan zijn ze helemaal snel in de gezellige binnenstad van Brielle. Om de oversteek veiliger te maken werd in eerste instantie gedacht aan knipperbollen of andere waarschuwingstekens om het verkeer erop te attenderen dat er een oversteekplaats is. Maar met de komst van het voetpad, wordt het gebruik van de oversteekplaats misschien wel zo groot dat een voetgangerstunneltje onder de Groene Kruisweg door een nog betere oplossing is.

De kandidaten zegden toe de wensen van de bewoners van de Plantage en wethouder van der Kooi mee te nemen en  op de agenda te zetten als zij verkozen zijn en deel uitmaken van het algemeen bestuur van Provincie en Waterschap.

Gegadigden voor een openingshandeling hebben zich al gemeld.

Maar eerst komen de verkiezingen op woensdag 20 maart 2019. De wensen van de bewoners en plannen van de gemeente komen zeker terug.

« Terug

Reacties op 'Oversteken en doorsteken'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.