Speerpunten

Rentmeesterschap

Duurzaamheid

  • een toekomstgericht waterschap door innovatie en techniek
  • een waterschap dat waterhuishouding verbetert in steden en dorpen

Milieugericht

  • een waterschap dat zorgt voor voldoende water voor mens, dier en gewassen
  • een waterschap dat water en recreëren samenbrengt

Verantwoordelijk water

Beschermen

  • een waterschap dat beschermt tegen water van rivier en zee

Zuiveren

  • een waterschap dat afvalwater zuivert met moderne technieken

Betrokken bestuur

Bestuur

  • een meedenkend en klantgericht waterschap
  • een waterschap dat nationaal en internationaal verantwoording neemt door kennis over water te delen
  • een waterschap dat verantwoord omgaat met uw geld en deze uitgaven kan verantwoorden