Samenwerking met SGP

De fractie van de ChristenUnie werkt nauw samen met de fractie van de SGP. Piet Robijn vertegenwoordigd als heemraad dan ook beide partijen in het college van dijkgraaf en heemraden.

De fractievergaderingen worden gezamenlijk gehouden. Vanuit de ChristenUnie fractie wordt hieraan deelgenomen door Piet Robijn (heemraad), Jantien Froling en Piet van Hengel. De SGP fractie wordt vertegenwoordigd door Wim de Jong, Sjaak van Helden, Albert-Jan van den Berg en Peter Grinwis.

Wim de Jong, fractievoorzitter namens de SGP, zit de vergaderingen voor. Hij voert, samen met zijn SGP collega Sjaak van Helden, vaak ook namens de ChristenUnie het woord in de Verenigde Vergadering. Ook vertegenwoordigd hij de ChristenUnie in het fractievoorzittersoverleg.