Waterschap

Het waterschap Hollandse Delta heeft de zorg voor het water op de Zuid-Hollandse eilanden. Het hoofdkantoor staat in Ridderkerk. Het waterschap beslaat het gebied Voorne-Putten - IJsselmonde- Eiland van Dordrecht - Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee.

Waterkeringen

Waterschap Hollandse Delta let erop dat de duinen, dijken en kades in optimale conditie verkeren.

Watersysteem (waterkwantiteit en waterkwaliteit)

Waterschap Hollandse Delta zorgt voor goed en voldoende water. Door het gebied te bemalen of door middel van inlaten wordt het waterpeil beïnvloed. Zo zorgt het waterschap ervoor dat u kunt wonen, werken en recreëren in een gebied met voldoende en veilig water.

Zuiveren van afvalwater (waterkwaliteit)

In afvalwaterzuiveringsinstallaties wordt afvalwater afkomstig van de gemeentelijke rioleringen gezuiverd. Na zuivering wordt dit weer geloosd op het oppervlaktewater.

Wegen

Hollandse Delta is ook verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en onderhoud van de wegen buiten de bebouwde kom (m.u.v. provinciale wegen en rijkswegen).

Welke gemeenten en CU kiesverenigingen zitten in het gebied?

Werkgebied van de Hollandse Delta 

Albrandswaard                                  Nissewaard 

Barendrecht                                       Oud-Beijerland 

Binnenmaas                                       Hendrik-Ido-Ambacht

Brielle                                                 Ridderkerk

Cromstrijen                                        Rotterdam

Dordrecht                                           Strijen

Goeree-Overflakkee                          Westvoorne

Hellevoetsluis                                    Zwijndrecht

Korendijk