Top-5

Piet Robijn

Heeft als waterstaatkundig ingenieur veel ervaring opgebouwd in beheer en onderhoud van waterstaatkundige werken, en voelt zich sterk betrokken bij water als levensader.

De ChristenUnie staat voor verantwoord omgaan met gebruik van water, met zuiveren van water, met keren tegen water, met voldoende waterberging bij extreme wateroverlast door regen, met aandacht voor klimaatadaptatie. Van schone singels in de stad tot goede water aan- en afvoer voor bedrijfsvoering van agrariërs. Waterschapslasten zo laag mogelijk en eerlijk verdeeld.

https://twitter.com/pietrobijn

Jantien Froling

Water uit de kraan is als geld uit de muur: het lijkt zo simpel, maar er komt heel wat bij kijken.
Mensen, dieren, planten en de industrie: alles en iedereen heeft water nodig.
Niet teveel en niet te weinig, niet te zout, van goede kwaliteit en tegen een betaalbare prijs: het waterschap moet daarvoor zorgen.

Ik wil daar graag aan bijdragen!

Mag ik op 18 maart op u rekenen?

https://twitter.com/jantienfroling

Piet van Hengel

Graag wil ik mijn kennis en inzichten van bedrijven uit de chemische hoek toepassen. Daar moeten altijd goede afwegingen worden gemaakt om projecten tot een goed einde en binnen budget te voltooien. Zorgvuldige afwegingen over uitgaven op lange termijn kunnen alleen leiden tot een stabiel belastingbeleid. Bij de aanleg van nieuwe waterwegen, autowegen en fietspaden moet een balans worden gevonden tussen noodzaak en recreatie. Ik zie graag durf bij het uitwerken van innovatieve plannen voor het ontwerpen van aparte op snelheid ingerichte fietspaden. Ook voor het drukke vrachtverkeer in onze omgeving moeten nieuwe zelfsturende wegen worden gevonden en deze moeten worden gescheiden van het personenvervoer.

https://twitter.com/CU_WSHD

Martijn van Noort

Ik voel me veilig achter onze sterke dijken
en ben blij met ons schone water
Ik geniet van de bijzondere en mooie omgeving
en vind dat we daar zuinig op moeten zijn
omdat ik onze kinderen ook een veilig en gezond leven gun.

Ik geloof dat we dat vanuit bijbels perspectief mogen realiseren.

https://twitter.com/CU_WSHD

Frans van Zaalen

Toen ik lid werd heb ik heel bewust de keuze gemaakt voor de ChristenUnie omdat de waan van de dag niet regeert binnen deze partij. Samen met anderen ergens voor gaan en iets moois neerzetten. Opkomen tegen onrecht en strijden voor een betere wereld. Als fractievoorzitter van de ChristenUnie Albrandswaard kom ik op voor de belangen van onze inwoners en zo ben ik ook het waterschap ingerold. Infrastructuur, duurzaamheid en armoedebestrijding staan daarbij hoog op mijn politieke agenda.

https://twitter.com/CUAlbrandswaard