Vrijwillige dijkwachten in het zonnetje

woensdag 19 april 2017 13:22

Op zaterdag 29 oktober werden alle vrijwilligers die zich sterk maken voor de waterveiligheid in Nederland in het zonnetje gezet tijdens de ‘Dijkwerkersdag’. Duizenden dijkwachten werden op deze dag bedankt voor hun inzet. Ze volgen trainingen, doen hoogwateroefeningen en lopen patrouilles op onze dijken om te controleren op scheuren, natte plekken en andere mogelijk onveilige situaties.

Vrijwilligers zeer betrokken 
Waterschap Hollandse Delta heeft ook een vrijwillige dijkwachtorganisatie met ruim 500 vrijwilligers. Een aantal was ook aanwezig tijdens deze ‘dijkwerkersdag’. In Nederland zijn in totaal 3.000 dijkwachten die bij regen, storm en droogte de dijken worden opgestuurd om te controleren of de dijken geen gebreken vertonen.

Projectenboek met dijkversterkingen 
Tijdens de Dijkwerkersdag reikte Hetty Klavers, bestuurslid van de Unie van Waterschappen en dijkgraaf van waterschap Zuiderzeeland, het nieuwe projectenboek van het Hoogwaterbeschermingsprogramma uit aan 2 enthousiaste vrijwilligers.

Hetty Klavers, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: "De mannen en vrouwen die altijd paraat staan om de dijken samen met ons te inspecteren bij crises verdienen het om in het zonnetje te worden gezet. Bovendien is het goed om hen op deze dag te informeren over wat wij de komende jaren nog allemaal van plan zijn op het gebied van dijkversterkingen."Ook Jeugddijkgraaf Johannes van der Poel had een bijdrage aan deze dag: ''Vandaag in Katwijk aan Zee de dijkwachters in het zonnetje gezet. Ontzettend trots op al deze mensen!''

Nieuwe normen 
In het Projectenboek staan alle projecten die de waterschappen en Rijkswaterstaat gaan uitvoeren om ervoor te zorgen dat alle dijken in Nederland op orde zijn. Bij deze projecten wordt geanticipeerd op de nieuwe normen voor dijken die per 1 januari 2017 ingaan.

Die nieuwe normen zijn afgestemd op het inwonertal en de economische waarde achter de dijk: hoe meer inwoners en hoe meer economische waarde achter de dijk – hoe groter dus het effect van een eventuele overstroming -, hoe hoger de eisen die we aan de dijk stellen. Met de nieuwe methode kunnen de waterschappen veel gerichter investeren in de dijken en de zorg voor droge voeten ook voor de toekomst veilig stellen.

« Terug